Privacy

Ons privacybeleid is bijgewerkt op [21/12/2021]

Uw privacy is belangrijk. Dat vinden wij ook en daarom informeren we transparant over welke gegevens we over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Toepassing

 

Dit privacybeleid gaat over de data en gegevens die u invult op de contactformulieren op onze website, of per e-mail toestuurt aan ons.   Alle informatie die u ons in het kader van een project toevertrouwd in hoofde van de uitvoering van een overeenkomst of contract met Multi-bouw, vallen niet meer onder onderhavig beleid.

De contactgegevens die u ons meedeelt in het contact formulier worden gebruikt voor de behandeling van u vraag en om u te kunnen contacteren.

Zonder Uw toestemming gebruiken we deze gegevens niet verder voor marketingdoeleinden.

Als u daarin toestemt gebruiken we u gegevens om u marketingberichten toe te sturen.  We engageren ons om u bij elk van die berichten de mogelijkheid te bieden om uit te schrijven.

Van zodra u een contactformulier invult op de website, worden u gegevens opgeslagen op de systemen van [Provider], waar onze website gehost wordt.

 

Waar worden gegevens bewaard?

 

Deze website maakt gebruik van de diensten van [provider]. [Provider] is een internationale aanbieder van webdiensten en infrastructuur voor het maken en beheren van websites, en aanverwante diensten. [provider]  is gevestigd in Israël, een land dat volgens de Europese Commissie een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie garandeert.  [Provider] slaat data op in datacenters in Europe, de V.S. en Israël.

[Provider] waarborgt aan haar gebruikers goed zorg te dragen voor de gegevens van de gebruikers van haar gebruikers. U kan hun volledige privacy policy nalezen op hun website [link to websiteprovider – privacy policy]

Voor onze aanbiedingen maken we gebruik van diverse services, o.m. [provider mailservices] .  Uw adresgegevens worden dus ook voor de hele duur tijdens dewelke we van hun services gebruik maken opgeslagen op hun servers. Deze bedrijven hebben een soliede reputatie op vlak van marketingtoepassingen en een zeer complete privacy policy die u kan nalezen op hun websites. Omdat we de vrijheid willen hebben van dienstenleverancier te wisselen, houden we ook zelf een archief bij van al onze marketingadressen. Dat doen we op ons eigen PC-netwerk.

 

[Provider]  en de andere genoemde dienstenleveranciers kunnen geen enkel recht uitoefenen om de gegevens die zijn opgeslagen op hun systemen zelf te gebruiken of op enige manier aan andere partijen ter beschikking te stellen, en maken daar ook zeer sluitende afspraken over in hun juridische overeenkomsten met hun gebruikers.

 

Mogelijks besteden we marketingactiviteiten uit aan verwerkingsbedrijven.   Multi-bouw blijft in alle gevallen zelf aansprakelijk voor de privacy van uw persoonlijke gegevens.  Met de verwerkingsbedrijven sluiten we daarvoor gepaste verwerkingscontracten af.

Deze verwerkingsbedrijven verzamelen, verwerken en delen persoonlijke data volledig in lijn met de EU- GDPR raadgevingen en voldoet aan de gestelde voorwaarden voor databeheer.

De volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Alle gegevens die u invult op het formulier of toestuurt in een e-mailbericht.
  • Het IP-adres van waaruit verbinding wordt gemaakt. [ verwijderen als niet van toepassing]

 

Hoe lang bewaren we Uw gegevens?

 

We bewaren contact gegevens tot zolang we die nodig hebben om op redelijke wijze informatie te leveren.   Als u de toestemming gaf uw gegevens te gebruiken om op de hoogte te worden gehouden van onze aanbiedingen dan behouden we Uw gegevens tot u ons uitdrukkelijk laat weten liever niet meer gecontacteerd te worden, of uitschrijft via de daartoe voorziene functies die we bij elk bericht voorzien. U gegevens worden ook automatisch verwijderd als het daaraan verbonden e-mailadres niet langer toegankelijk is (hard-bounce)

 

Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens.

 

In het kader van de GDPR-wetgeving hebt u te allen tijde de mogelijkheid om te weten over welke gegeven we beschikken, of kan u vragen om gegevens te verwijderen en vergeten te worden.

Stuur ons een email (info@multi-bouw.com) als u wilt weten welke gegevens we hebben en bijhouden. U kan ons naderhand vragen om die gegevens te wijzigen of te corrigeren.  Of desgevallend alle gegevens of een gedeelte ervan te wissen.

 

Worden Uw gegevens gedeeld met anderen?

 

Neen, wij geven geen gegevens actief door aan derden, aan onderaannemers of aan bevriende bedrijven.   Als we dat in de toekomst willen doen, zullen we daar in elk geval eerst u expliciete toestemming voor vragen.

Met uitzondering van de partijen in dit document genoemd en dus operationeel in de rol van dataverwerker of leveranciers van diensten voor afhandeling van uw vraag,  verzamelen van analytische gegevens en het voeren van onze eigen directe marketingactiviteiten.

 

 

Is het invoeren van gegevens op de site veilig?

 

De volledige website en functionaliteiten die we gebruiken maken enkel gebruik van een beveiligde https-verbinding zodat de gegevens die u invult niet onderschept kunnen worden. U kunt dat zien aan het slotje of andere aanduiding in het adresveld van u webbrowser.