Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze website is eigendom van
Bellumière 
Sterstraat 27, 2018 Antwerpen
2018 Antwerpen

Bellumière is de verantwoordelijke uitgever van de informatie op deze website.

Ondernemingsnummer: BTW BE0634.632.792
RPR Antwerpen

Bankgegevens IBAN xxxxx

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

Doel van de website

De site heeft tot doel een eenvoudige en snelle toegang te bieden tot informatie over de activiteiten van bellumière., het aanbod van de diensten van de onderneming voor te stellen, en door middel van beelden zicht te bieden op de realisaties van de onderneming.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren uitsluitend toe aan Bellumière, of lasthebbende derden.

Als bezoeker van de website hebt u het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 over het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming tot reproductie of verwijzing geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld of verwezen wordt naar bronnen van derden. Dit geldt voor alle informatie over projecten en panden bij klanten van Bellumière.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). Is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of via het contactformulier.

De verantwoordelijke uitgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie, behalve voor de informatie die door haar karakter en vermeldingen elders als publiekelijk kan worden beschouwd.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van de uitgever of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe de uitgever of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die geheven worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Beperking van aansprakelijkheid

Bellumière levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn of bepaalde onderdelen van de site niet werken zoals het hoort, zal Bellumière de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u dat melden via het contactformulier op de website.

Bellumière kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Bellumière wijst tevens elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.Bellumière geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Bellumière verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Vertaling

De gehele website of bepaalde onderdelen worden ter beschikking gesteld in verschillende talen. Bij afwijking tussen de vertaalde teksten primeert altijd de originele Nederlandstalige tekst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.